velikost textu

Specifika managementu nově zřízených mateřských škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika managementu nově zřízených mateřských škol
Název v angličtině:
The specifics of the management of newly established kindergartens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ria Nacko
Vedoucí:
Mgr. Jiří Trunda
Oponent:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Id práce:
196220
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mateřská škola, management, management školy, ředitel školy
Klíčová slova v angličtině:
nursery school, management, educational management and administration, director
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ria Nacko 1.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Trunda 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Eva Urbanová 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 153 kB