velikost textu

Pluhové postavení lyží ve výuce lyžování dětí mladšího školního věku.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pluhové postavení lyží ve výuce lyžování dětí mladšího školního věku.
Název v angličtině:
Plows position of the ski in the training of children of younger school age.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Decastelová
Vedoucí:
PaedDr. Ivan Přibyl
Oponent:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Id práce:
196098
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lyžování v pluhu, pohybové dovednosti, pohybové schopnosti, dítě mladšího školního věku
Klíčová slova v angličtině:
Snowplow skiing, movement ability and movement skill, child of young school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Decastelová 1.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ivan Přibyl 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 152 kB