velikost textu

Vliv vnitřních a vnějších podnětů na změny školních řádů ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vnitřních a vnějších podnětů na změny školních řádů ZŠ
Název v angličtině:
Influence of the internal and external incentives on changes of the primary school rules
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Olga Kyselová
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Id práce:
196090
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní řád, změny, vnitřní a vnější podněty
Klíčová slova v angličtině:
school rules, changes, internal and external stimuli
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Olga Kyselová 2.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Olga Kyselová 2.24 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Eva Urbanová 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB