text size

Současnost a problém sebevýchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Současnost a problém sebevýchovy
Titile (in english):
Contemporaneity and the Problem of Self-education
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Tereza Hradilová
Supervisor:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Thesis Id:
195994
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Education (21-KPED)
Study programm:
Pedagogy (N7501)
Study branch:
Education (PED)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sebevýchova|sebepoznání|historický pohled|psychologický pohled|současná společnost|rodina|volný čas|prokrastinace|knihy o osobním rozvoji|případové studie
Keywords:
self-education|self-knowledge|historical aspects|psychological aspects|contemporary society|family|free time|procrastination|self-development books|case studies
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem této teoreticko-empirické práce je podrobněji analyzovat pojem sebevýchovy a s ním související témata, která jsou rozpracována v teorii a filosofii výchovy, psychologii a sociologii. Text se v první části zaměří na teoretická pojetí sebevýchovy a na jejich vývoj ve vybraných historických obdobích. Důraz bude položen na soudobé chápání tohoto pojmu a na aspekty ovlivňující koncept i realitu sebevýchovy dnešního člověka. Následně v empirické části text prostřednictvím několika případových studií poukáže na osobnostní, výchovnou a zkušenostní diverzitu v pozadí soudobého pojmu sebevýchovy. V závěru se práce pokusí reflektovat možnosti i úskalí sebevýchovy jedince v současné společnosti. Klíčová slova: sebevýchova, sebepoznání, historický pohled, psychologický pohled, současná společnost, rodina, volný čas, prokrastinace, knihy o osobním rozvoji, případové studie
Abstract:
Abstract The aim of this theoretical and empirical thesis is to analyse the term of self-education and related issue, which are further developed in theory and philosophy of education, psychology and sociology. In the first part the thesis concentrates on theoretical concepts of self-education and their development in selected historical periods. The thesis accentuates a contemporary understanding of self-education and its aspects influencing the concept and practice of self- education in current society. Through several case studies in the empirical part, the thesis attempts to demonstrate personal, educational and experiential diversity backgrounding the contemporary concept of self-education. In conclusion, some options as well as difficulties of an individual self-education in contemporary society will be reflected. Key words: self-education, self-knowledge, historical perspective, psychological perspective, contemporary society, family, free time, procrastination, self-development books, case studies
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tereza Hradilová 2.28 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Tereza Hradilová 1.18 MB
Download Abstract in czech Bc. Tereza Hradilová 430 kB
Download Abstract in english Bc. Tereza Hradilová 420 kB
Download Supervisor's review PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 59 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jaroslav Koťa 97 kB
Download Defence's report PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB