velikost textu

Hádání Chytrosti s Upřímností: edice a jazykový rozbor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hádání Chytrosti s Upřímností: edice a jazykový rozbor
Název v angličtině:
Transcription and language analysis of Hádání Chytrosti s Upřímností
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Helena Kunertová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Voleková
Oponent:
Mgr. František Martínek
Id práce:
195858
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
edice|jazyková analýza|Jenský kodex|husitství|transkripce|pravopisná analýza
Klíčová slova v angličtině:
transcription|language analysis|The Jena Codex|hussitism
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce představuje komentovanou kritickou edici skladby Hádání Chytrosti s Upřímností, která je součástí Jenského kodexu. První část obsahuje stručnou historii Jenského kodexu, shrnuje dosavadní poznatky jak o dataci, tak o jeho autorovi. V další části se zaměřuje na žánr hádání, představuje jej z několika hledisek, jednak z hlediska obsahu, jednak ukazuje jeho vývoj v průběhu staletí. Dále se pak práce zaměřuje na samotný text Hádání Chytrosti s Upřímností, nejprve analyzuje jeho obsah a dále navazuje pravopisným a jazykovým rozborem. Jazykový rozbor se zaměřuje na vybrané jazykové jevy, pro text nějakým způsobem charakteristické. Součástí práce je i nově vytvořená transkribovaná edice památky a také kritická transliterovaná edice, která slouží primárně jako podklad pro pravopisnou analýzu.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis introduces a glossed critical edition of Hádání Chytrosti s Upřímností (The Quarrel of Cleverness and Sincerity) which is a part of Jenský kodex (The Jena Codex). The first part contains a brief history of the Codex, summarizes findings about its dating and author. In the next part, the genre of hádání (quarrel) is presented from the point of its subject matter and its historical development. The thesis then analyzes the content, orthography and language of Hádání Chytrosti s Upřímností. The language analysis focuses on selected phenomena that are somehow characteristic of this text. Newly created transcribed edition of the text is a part of the thesis, as well as a critical transliterated edition for the purpose of the orthographic analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Kunertová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Kunertová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Kunertová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Voleková 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Martínek 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB