velikost textu

Syntéza proléčiv glutaminového antimetabolitu 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza proléčiv glutaminového antimetabolitu 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu
Název v angličtině:
Synthesis of prodrugs of glutamine antimetabolite 6-diazo-5-oxo-L-norleucine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Novotná
Vedoucí:
Dr. Pavel Majer
Oponent:
Ing. Aleš Machara, Ph.D.
Id práce:
195801
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie (BCHEM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
6-diazo-5-oxo-L-norleucin (DON), proléčiva, antimetabolit, ProTide
Klíčová slova v angličtině:
6-diazo-5-oxo-L-norleucine (DON), prodrugs, antimetabolite, ProTide
Abstrakt:
Abstrakt Známý glutaminový antimetabolit 6-diazo-5-oxo-L-norleucin (DON) vykázal slibnou protinádorovou aktivitu v řadě preklinických i klinických testů. Problémem však byla jeho toxicita a od ní se odvíjející nežádoucí vedlejší účinky. Cílem této bakalářské práce bylo připravit nová proléčiva odvozená od struktury této látky, která by mohla mít podobné protirakovinné účinky a zároveň menší negativní dopad na lidský organismus. Navazující biochemické a biologické testy byly provedeny ve spolupráci s kolegy z Johns Hopkins University v Baltimore (USA). Klíčová slova: 6-diazo-5-oxo-L-norleucin (DON), proléčiva, antimetabolit, ProTide
Abstract v angličtině:
Abstract The 6-diazo-5-oxo-L-norleucine (DON) is a glutamine antimetabolite, which has shown promissing antitumor activity in preclinical and several clinical studies. However, its high toxicity leading to gastrointestinal side effects prevented its further development. The aim of this Bachelor thesis was to prepare DON prodrugs with similar anticancer activity but less side effects. Biochemical and biological tests of synthesized prodrugs were performed at Johns Hopkins University in Baltimore (USA). Key words: 6-diazo-5-oxo-L-norleucine (DON), prodrugs, antimetabolite, ProTide
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Novotná 2.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Novotná 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Novotná 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Novotná 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Pavel Majer 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Aleš Machara, Ph.D. 469 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 152 kB