velikost textu

Užívání návykových látek u studentů 3. LF UK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Užívání návykových látek u studentů 3. LF UK
Název v angličtině:
Drug use among students of 3rd Faculty of Medicine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Neumannová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Id práce:
195748
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alkohol, tabák, marihuana, léky na předpis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Neumannová 2.46 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. 497 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 152 kB