velikost textu

Vytrvalostní schopnosti ve veslování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vytrvalostní schopnosti ve veslování
Název v angličtině:
Endurace abilities in rowing
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Chovaňáková
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
195671
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veslování, veslařský trenažér, vytrvalost, metody testování vytrvalosti, Cooperův test, vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20m
Klíčová slova v angličtině:
rowing, rowing ergometer, endurance, methods of endurance testing, Cooper test, Multi stage shuttle run
Abstrakt:
Abstrakt: Ve své práci se pokusím zjistit jaký vliv mají vytrvalostní schopnosti jedince na jeho výkon na veslařském ergometru. Pozorovat budu veslaře v žákovských a dorosteneckých kategoriích. V teoretické části své diplomové práce nastíním základní informace o veslování, jeho historii, formách, disciplínách, kategoriích, technice a tréninku. Dále budu věnovat prostor vytrvalostním schopnostem, jejich rozdělení, způsobům jejich měření a metodám jejich zdokonalování. V praktické části budu formulovat výsledky testování skupiny, u které proběhne měření vytrvalostních schopností a měření výkonu na veslařském ergometru. Následné pomocí pořadového korelačního koeficientu zjistím závislost těchto dvou měřených hodnot. KLÍČOVÁ SLOVA veslování, veslařský trenažér, vytrvalost, metody testování vytrvalosti, Cooperův test, vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m
Abstract v angličtině:
ANNOTATION This bachelor thesis deals with the basic criminal activities of the police department by examining the crime scene in the conditions of the basic unit of the Police of the Czech Republic. The first part of the thesis deals with the examination in general, its types and principles. The second part concerns the division of the crime scene investigation by subject matter between the basic police unit and the Criminal Police and Investigation Service. The third part deals with the actual investigation of the crime scene, namely its concept, purpose, procedures and stage of investigation. The fourth part describes the crime scene documentation. The fifth part focuses on the conditions and problems in examining the crime scene performed by the basic body. Key words rowing, rowing ergometer, endurance, methods of endurance testing, Cooper test, Multi stage shuttle run
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Chovaňáková 1.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Chovaňáková 205 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Chovaňáková 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Chovaňáková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 152 kB