velikost textu

Ústavní ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické – systém léčebných programů v psychiatrických nemocnicích /l éčebnách na Moravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické – systém léčebných programů v psychiatrických nemocnicích /l éčebnách na Moravě
Název v angličtině:
Institutional compulsory treatment for alcoholic and antitoxicomanials - system of treatment programs in psychiatric hospitals / treatment centers in Moravia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Pánková
Vedoucí:
Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Šejvl
Id práce:
195588
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ústavní ochranné léčení, ochranné léčení protialkoholní, ochranné léčení protitoxikomanické, psychiatrická léčebna.
Klíčová slova v angličtině:
Institutional compulsory treatment, compulsory alcoholic treatment, protective treatment against toxicology, psychiatric hospital.
Abstrakt:
posledních letech časté diskuze na téma ústavní ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické. Hovoří se o jeho smyslu, délce, neposlední řadě také o bezpečnostních opatření jakým způsobem funguje systém léčebných programů v psychiatrických nemocnicích/léčebnách na Moravě pro pacienty v ústavním ochranném léčení protialkoholním a protitoxikomanickém.Jak dlouhý je časový úsek léčby, v prostředí léčba probíhá, jak jsou jednotlivá oddělení pro léčbu závislostí zabezpečena a jakým způsobem je ústavní ochranné léčení ukončováno. Výzkum je prováděn na základě kvalitativní strategie, s pomocí techniky polostrukturovaných rozhovorů využitím prvků ze zakotvené teorie. Je realizován ve všech psychiatrických léčebnách a nemocnicích na Moravě. Výzkumný soubor tvoří 5 respondentů, jedná se výběr totální. provádění ochranného léč protialkoholního a protitoxikomanického. Nejednotnost spočívá především v ochranného léčení, dále v oblastech charakteristiky oddělení a ve způsobech ukončování nebo přeměny ústavního ochranného léčení. Výzkum také poukazuje na určité shody a to především v názoru na chybějící legislativu pro provádění ochranného léčení, nedostatečné bezpečnostní opatření na jednotlivých odděleních, problematickou komunikaci mezi zdravotnickou institucí a soudci a minimální motivaci k léčbě pacientů v čení. Závěr: Zmapování způsobu fungování systému léčebných programů v nemocnicích a léčebnách pro pacienty v ústavním ochranném léčení umožnilo identifikování provádění ochranného léčení. Zjištěné vý mohou pomoci při případném vytváření jednotné metodiky pro provádění ochranného léčení nebo inspirovat další výzkumy v Klíčová slovaochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické, ústavní léčba závislostí
Abstract v angličtině:
posledních letech časté diskuze na téma ústavní ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické. Hovoří se o jeho smyslu, délce, neposlední řadě také o bezpečnostních opatření jakým způsobem funguje systém léčebných programů v psychiatrických nemocnicích/léčebnách na Moravě pro pacienty v ústavním ochranném léčení protialkoholním a protitoxikomanickém.Jak dlouhý je časový úsek léčby, v prostředí léčba probíhá, jak jsou jednotlivá oddělení pro léčbu závislostí zabezpečena a jakým způsobem je ústavní ochranné léčení ukončováno. Výzkum je prováděn na základě kvalitativní strategie, s pomocí techniky polostrukturovaných rozhovorů využitím prvků ze zakotvené teorie. Je realizován ve všech psychiatrických léčebnách a nemocnicích na Moravě. Výzkumný soubor tvoří 5 respondentů, jedná se výběr totální. provádění ochranného léč protialkoholního a protitoxikomanického. Nejednotnost spočívá především v ochranného léčení, dále v oblastech charakteristiky oddělení a ve způsobech ukončování nebo přeměny ústavního ochranného léčení. Výzkum také poukazuje na určité shody a to především v názoru na chybějící legislativu pro provádění ochranného léčení, nedostatečné bezpečnostní opatření na jednotlivých odděleních, problematickou komunikaci mezi zdravotnickou institucí a soudci a minimální motivaci k léčbě pacientů v čení. Závěr: Zmapování způsobu fungování systému léčebných programů v nemocnicích a léčebnách pro pacienty v ústavním ochranném léčení umožnilo identifikování provádění ochranného léčení. Zjištěné vý mohou pomoci při případném vytváření jednotné metodiky pro provádění ochranného léčení nebo inspirovat další výzkumy v Klíčová slovaochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické, ústavní léčba závislostí
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Pánková 897 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Pánková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Pánková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Šejvl 1.35 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 749 kB