velikost textu

Formen der inneren Differenzierung und ihre Berücksichtigung im DaF-Lehrwerk Berliner Platz Neu 1

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formen der inneren Differenzierung und ihre Berücksichtigung im DaF-Lehrwerk Berliner Platz Neu 1
Název v češtině:
Formy vnitřní differenciace a jejich zohlednění v učebnicovém souboru Berliner Platz Neu 1
Název v angličtině:
Forms of internal differentiation and their application in the textbook set Berliner Platz Neu 1
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martina Kolbabová
Vedoucí:
Christiane Poimer, Mag. phil.
Oponent:
PaedDr. Dagmar Švermová
Id práce:
195520
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (N AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Differenzierung, Innere Differenzierung, Binnendifferenzierung, Lehrwerk, Heterogenität, Berliner Platz Neu 1, Lehrwerksanalyse
Klíčová slova v angličtině:
differentiation, internal differentiation, heterogeneity, Berliner Platz Neu 1, textbook analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Die Diplomarbeit mit dem Thema Formen der inneren Differenzierung und ihre Berücksichtigung im DaF-Lehrwerk Berliner Platz Neu 1 beschäftigt sich mit der inneren Differenzierung in einem ausgewählten Lehrwerk. Die Arbeit teilt sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil wird die Heterogenität in der Schule beschrieben und die innere Differenzierung als eine der möglichen Lösungen dafür gezeigt. Nach der Erklärung dieses Phänomens werden seine vier verschiedenen Formen vorgestellt: die didaktische, soziale, methodische und arbeitsorganisatorische Differenzierung. Jede Form wird in der Arbeit genauer erklärt und in weitere Unterkategorien eingeteilt. Im praktischen Teil wird das Lehrwerk Berliner Platz Neu 1 behandelt. Nach der theoretischen Einleitung, was ein Lehrwerk ist, und der Vorstellung des Lehrwerks, wird es nach bestimmten Kriterien analysiert. Dieser Teil der Arbeit zeigt an Beispielen aus verschiedenen Lehrwerkteilen, wie und welche Aufgaben für die innere Differenzierung geeignet sind. Aus den Ergebnissen der Analyse folgt, dass das Lehrwerk vor allem die Differenzierung nach Lernleistung berücksichtigt. Zuletzt liefert die Diplomarbeit Anlässe und Vorschläge für den Umgang mit dem Lehrwerk Berliner Platz Neu 1 unter dem Aspekt der inneren Differenzierung.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis Forms of internal differentiation and their application in the textbook set Berliner Platz Neu 1 deals with internal differentiation in the chosen textbook set for German as a foreign language. The thesis is devided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, attention is given to the importance of internal differentiation as one of the possible solution to the heterogeneity in the classroom. The thesis focuses on four main forms of internal differentiation – the methodological, social, methodical and work- organizational differentiation. Each form is further divided into subcategories which are described in details. The practical part is devoted to the actual research. Firstly, it presents theoretically the textbook set Berliner Platz Neu 1, its authors and its parts. The textbook set consist of a textbook combined with an exercise book, an additional exercise book, a teśt book and a teacher’s book. The textbook set is analysed according to given criteria for didactic and social differentiation. The thesis highlights these activities in the textbook that are suitable for differentiation and comments on the possibility of further differentiation. The aim of the thesis was to find out whether and how the selected textbook set Berliner Platz Neu 1 work with the internal differentiation. The results show clearly that the textbook set is suitable for the differentiation in learning performance. Last but not least offers the diploma thesis suggestion for further differentiation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Kolbabová 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Kolbabová 260 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Kolbabová 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Christiane Poimer, Mag. phil. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dagmar Švermová 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 215 kB