velikost textu

Smutek, hněv a akédie v českých překladech apofthegmatech a vybraných současných autorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smutek, hněv a akédie v českých překladech apofthegmatech a vybraných současných autorů
Název v angličtině:
Sadness, anger, and acadea in Czech translations of apofthegmates and selected contemporary authors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Miroslav Metoděj Orel
Vedoucí:
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
Oponent:
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Id práce:
195488
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smutek, hněv, akédie, apofthegmata, spiritualita pouště, spiritualita zdola, poustevnictví, hagioterapie
Klíčová slova v angličtině:
sadness, anger, akadies, apofthegmata, desert spirituality, spirituality from below, hermitage, hagiotherapy
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce vychází z příběhů pouštních otců, tzv. apofthegmat, a pracuje s jejich českými překlady. Práce se zaměřuje na téma smutku, hněvu a akédie. Práce na základě apofthegmat a z nich vycházející spirituality pouště sleduje strukturu práce otců pouště a současných autorů se smutkem, hněvem a akédii. Vzhledem k imanentní povaze spirituality pouště je v práci reflektován psychologický přístup a odkazy na moderní psychologické metody, které pomáhají člověku vyrovnat se smutkem, hněvem a akédii.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis works with Czech translation of apofthegmats – stories of fathers of desert. The thesis focuses on topic of sadness, anger and acedia. The thesis is based on apofthegmats and on the spirituality of desert. From this point of view the thesis makes analysis of the structure of pastoral work with sadness, anger and acedia. The thesis is following some actual authors who are working with spirituality of desert, too. Due to immanent dimension of spirituality of desert the thesis is reflecting psychological approach and refers to actual psychological methods which help a man to live with sadness, anger and acedia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miroslav Metoděj Orel 782 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miroslav Metoděj Orel 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miroslav Metoděj Orel 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. 388 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB