velikost textu

Koncept celoživotního vzdělávání na základních školách ve Středočeském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept celoživotního vzdělávání na základních školách ve Středočeském kraji
Název v angličtině:
Concept of lifelong education at elementary schools in the Central Bohemia Region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Marie Válková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Id práce:
195268
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
celoživotní vzdělávání, počáteční vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávání dospělých
Klíčová slova v angličtině:
lifelong education, initial education, continuing education, adult education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Marie Válková 991 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 889 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Eva Urbanová 412 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB