velikost textu

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Název v angličtině:
The termination of employment by agreement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Motyčková
Vedoucí:
JUDr. Ljubomír Drápal
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
195216
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní právo, Pracovní poměr, Skončení pracovního poměru, Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Klíčová slova v angličtině:
Employment law, Employment relationship, Termination of employment by agreement
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou dohody o rozvázání pracovního poměru. Tato práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů občanského a pracovního práva, které souvisejí s právním institutem dohody o rozvázání pracovního poměru, vymezuje základní náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru v rámci české právní úpravy a vykládá stěžejní soudní rozhodnutí české judikatury týkající se předmětu této práce. Dále je část této práce věnována porovnání české právní úpravy dohody o rozvázání pracovního poměru s právní úpravou Velké Británie. Název práce v českém jazyce Dohoda o rozvázání pracovního poměru Klíčová slova v českém jazyce Pracovní právo, Pracovní poměr, Skončení pracovního poměru, Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis provides the legal regulation of termination of employment by agreement in the Czech Republic. This diploma thesis focuses on the definition of the basic concepts of civil and labor law in the Czech Republic, which are related to the legal institute of Mutual agreement of termination of employment and interprets the fundamental judicial decisions of the Czech case law concerning the subject of this diploma thesis. This diploma thesis also analyses the comparison of the Czech legislation and the legislation of Great Britain. Název práce v anglickém jazyce The termination of employment by agreement Klíčová slova v anglickém jazyce (key words) Employment law, Employment relationship, Termination of employment by agreement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Motyčková 689 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Motyčková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Motyčková 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ljubomír Drápal 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB