velikost textu

Život rodiny s dítětem s mentálním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život rodiny s dítětem s mentálním postižením
Název v angličtině:
The life of family with mental disordered child
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Cihelková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Cintlová
Oponent:
PhDr. Ivana Nováková
Id práce:
195122
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Sociální pedagogika (SPD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mentální retardace, sociální prostředí, rodina, dítě, výchova, vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Mental retardation, social environment, family, child, upbringing, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Cihelková 565 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Cintlová 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Nováková 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 152 kB