velikost textu

Transplantace ledvin - shoda mezi dárcem a příjemcem ve FN Hradec Králové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transplantace ledvin - shoda mezi dárcem a příjemcem ve FN Hradec Králové
Název v angličtině:
Kidney Transplantation: Donor-Recipient Pairing in University Hospital Hradec Králové
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Moravcová
Vedoucí:
MUDr. Vít Řeháček
Oponent:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Id práce:
195121
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HLA systém, HLA antigeny, transplantace ledvin,
Klíčová slova v angličtině:
HLA systém, HLA antigens, kidney transplantation
Abstrakt:
ABSTRAKT Autor: Bc. Lucie Moravcová Školitel: MUDr. Vít Řeháček Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Název diplomové práce: Transplantace ledvin – shoda mezi dárcem a příjemcem ve FN Hradec Králové Cíl práce: Zjistit shodu v HLA antigenech, krevní skupině, věku a pohlaví mezi příjemci a kadaverózními dárci ledvin, kteří byli v letech 2013–2018 typizováni na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Metody: HLA znaky kadaverózních dárců byly vyšetřeny pomocí PCR–SSP metody. Vyšetřovány byly lokusy HLA-A*, HLA-B* a HLA-DRB1*. Výsledky: Mezi lety 2013 a 2018 bylo vyšetřeno 97 kadaverózních dárců. Celkem 98 ledvin od nich získaných bylo následně transplantováno 98 příjemcům ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Mezi kadaverózními dárci bylo 60,2 % mužů, mezi příjemci bylo 63,3 % mužů. Nejvíce dárců, stejně jako příjemců, se nacházelo ve věkové kategorii 51–70 let (50,0 % resp. 59,2 %). V souboru dárců byly nejčastější diagnózy spojené s poškozením mozku (66,3 %), nejčastější příčinou selhání ledvin v souboru příjemců byla chronická zánětlivá onemocnění ledvin (41,8 %). Shoda v krevně skupinovém systému AB0 byla dodržena u všech 98 transplantací (100,0 %). Shoda v RhD antigenu byla dodržena u 74 transplantací (75,5 %). Nejčastěji bylo dosaženo shody v 1 ze 6 HLA znaků (34,7 % transplantací), nejčastěji v lokusu HLA-DRB1* (34,2 % shodujících se znaků v daném lokusu). Průměrně bylo dosaženo shody v 1,7 HLA znacích. Transplantace při dodržení shody pohlaví tvořily 50,0 %. Mladší kadaverózní dárce poskytl ledvinu staršímu příjemci v 52,0 % případů, naopak tomu bylo v 48,0 % případů. Závěry: Nejčastěji bylo dosaženo shody v 1 ze 6 HLA znaků (34,7 % transplantací). Průměrně bylo dosaženo shody v 1,7 znacích, nejčastěji v lokusu HLA-DRB1* (34,2 % shodujících se znaků v daném lokusu). Klíčová slova: HLA systém. Typizace HLA antigenů. Transplantace ledvin. Dárce. Příjemce. 7
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Author: Bc. Lucie Moravcová Supervisor: MUDr. Vít Řeháček Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Title of master's thesis: Kidney transplantation: donor-recipient pairing in University Hospital Hradec Králové Background: The aim of this study was to determine HLA, blood group, age and sex match in donor-recipient pairing in kidney transplantation. HLA alleles of deceased donors were typed in Transfusion Department of the University Hospital Hradec Králové. Methods: Donor's HLA-A*, HLA-B* and HLA-DRB1* alleles were typed by PCR – SSP method. Complex data evaluating and processing was then performed. Results: 97 deceased donors were tested between 2013 and 2018. A total of 98 kidneys received from them were subsequently transplanted to 98 recipients in University Hospital Hradec Králové. 60,2 % of the donors were men, 63,3 % of the recipients were men. Most of the donors, as well as the recipients, were 51–70 years old (50,0 % and 59,2 %, respectively). The most common diagnoses in the group of deceased donors were associated with brain damage (66,3 %), the most common cause of renal failure in the group of recipients was chronic inflammatory kidney disease (41,8 %). All 98 transplantations (100,0 %) were AB0 compatible. 74 transplantations (75,5 %) were RhD compatible. 5 mismatches out of 6 HLA antigens were the most common (34,7 % transplantations). Most of the matched HLA antigens were from the HLA-DRB1* locus (34,2 %). An average match of 1,7 HLA antigens was achieved. In 50,0 % of transplantations, donor sex and recipient sex were the same. In 52,0 % of the cases, a younger donor provided kidney to and elderly recipient. Conclusions: 5 mismatches out of 6 HLA antigens were the most common (34,7 % transplantations). Most of the matched HLA antigens were from the HLA-DRB1* locus (34,2 %). An average match of 1,7 HLA antigens was achieved. Keywords: HLA system. Typing of HLA antigens. Kidney transplantation. Donor. Recipient. 8
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Moravcová 959 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Moravcová 417 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Moravcová 416 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Vít Řeháček 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Jílek, CSc. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB