velikost textu

Analýza studií o korejském náboženství raných japonských badatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza studií o korejském náboženství raných japonských badatelů
Název v angličtině:
An Analysis of Early Japanese Authors’ Studies on Korean Religions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Bartošová
Vedoucí:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Oponent:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Id práce:
195112
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konfucianismus|šamanismus|Akiba Takaši|Akamacu Čidžó|Korea|Japonsko|náboženství
Klíčová slova v angličtině:
Confucianism|shamanism|Akiba Takashi|Akamatsu Chijo|Korea|Japan|religion
Abstrakt:
Analýza studií raných japonských badatelů o korejském náboženství Abstrakt Korejská náboženství byla předmětem zájmu mnoha výzkumníků nejen ze západních zemí, ale i sousedícího Japonska. Během doby okupace Koreje bylo v Koreji prováděno mnoho výzkumů, ale míra jejich politické angažovanosti byla mnohdy sporná a japonský výzkum tak z tohoto důvodu bývá dodnes Korejci často opomíjen a znehodnocován. V této práci se zabývám právě japonským výzkumem korejského náboženství se zaměřením na práci Akiby Takašiho a Akamacua Čidžóa, jejichž výzkum patří dodnes mezi nejvýznamnější svou hloubkou a odborností. Detailněji analyzuji části jejich výzkumu zabývající se pojmenováními pro šamany a rozdíly mezi nimi v závislosti na geografické poloze, šamanské rituály a používané nástroje.
Abstract v angličtině:
An Analysis of Early Japanese Authors’ Studies on Korean Religions Abstract Korean religion has been a matter of interest of many researchers not only from the western countries, but from neighboring Japan as well. Many researches have been conducted during the period of Japanese occupation of Korea. However, their political involvement has often been disputable and thus marginalized and deprecated by the Koreans. In this thesis I deal with Japanese research of Korean religion and I focus on the work of Akiba Takashi and Akamatsu Chijo, whose research is among the most important ones due to its depth and expertise to this day. I analyze parts about shamans’ names and their geographical differences in more detail, as well as shamanistic rituals and the tools used.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Bartošová 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Bartošová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Bartošová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Bartošová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Zemánek, M.A. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 152 kB