velikost textu

Příprava a charakterizace arylspirocyklických komplexů boru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava a charakterizace arylspirocyklických komplexů boru
Název v angličtině:
Synthesis and Characterization of Arylspiroborates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Simona Sedláčková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Oponent:
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Martin Štícha
Id práce:
195105
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komplexy boru, spektrální metody, hmotnostní spektrometrie, NMR, kapalinová chromatografie
Klíčová slova v angličtině:
boron complexes, spectral methods, mass spectrometry, NMR, liquid chromatography
Abstrakt:
Abstrakt Arylspiroboráty vykazují některé velmi zajímavé vlastnosti, mezi které patří biologická aktivita nebo potenciální protinádorová aktivita. V této práci byly připraveny komplexy boru s využitím fenolických ligandů (katecholu, pyrogallolu, 3-methoxykatecholu, 2,3­dihydroxynaftalenu a 4­terc-butylkatecholu) a podrobně charakterizovány s využitím ESI-QqTOF. S připravenými komplexy byly provedeny experimenty v kolizní cele a na základě získaných výsledků byly pro tyto látky navrženy fragmentační mechanizmy.
Abstract v angličtině:
Abstract Arylspiroborates have some very interesting properties, which include biological activities and the potential anti-tumor activities. The aim of the thesis was to prepare some complexes using mainly phenolic ligands (catchol, pyrogallol, 3-methoxycatechol, 2,3-dihydroxynaphthalene and 4­tert­Butylcatechol) and their detailed characterization using ESI-QqTOF. With some of these prepared complexes collision experiments were performed and based on the results, the fragmentation mechanisms for these substances were proposed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Sedláčková 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Sedláčková 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Sedláčková 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 542 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB