velikost textu

Dimerní cyklamové ligandy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dimerní cyklamové ligandy
Název v angličtině:
Dimeric cyclam ligands
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Rys
Vedoucí:
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Id práce:
195040
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie (BCHEM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komplexy, ligandy, konstanty stability, potenciometrie, syntéza
Klíčová slova v angličtině:
complexes, ligands, stability constants, potentiometry, synthesis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Rys 797 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 623 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. 1000 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 152 kB