velikost textu

Vývoj a trendy stylování www stránek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a trendy stylování www stránek
Název v angličtině:
Development and trends websites styling
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Radim Šmarda
Vedoucí:
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Jeřábek
Id práce:
195035
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B IT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CSS, kaskádové styly, web, vývoj
Klíčová slova v angličtině:
CSS, Cascading Style Sheets, web pages, development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radim Šmarda 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Radim Šmarda 224 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Procházka, Ph.D. 429 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Jeřábek 734 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB