velikost textu

Komparace nástrojů pro testování v PHP

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace nástrojů pro testování v PHP
Název v angličtině:
Comparison of PHP testing tools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Frajt
Vedoucí:
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Jeřábek
Id práce:
195034
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B IT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
PHP, testování, jednotkové testy, srovnání
Klíčová slova v angličtině:
PHP, testing, unit test, comparsion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Frajt 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Frajt 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Procházka, Ph.D. 371 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Jeřábek 622 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 153 kB