velikost textu

Energy spectrum and chemical composition of cosmic rays

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Energy spectrum and chemical composition of cosmic rays
Název v češtině:
Energetické spektrum a chemické složení kosmického záření
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Šalko
Vedoucí:
RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
Oponent:
Jakub Vícha
Konzultant:
Mgr. Vladimír Novotný
Id práce:
194974
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vysokoenergetické kozmické žiarenie, energetické spektrum, zloženie kozmického žiarenia, Observatórium Pierra Augera
Klíčová slova v angličtině:
Ultra-high energy cosmic rays, Energy spectrum, Cosmic ray composition, Pierre Auger Observatory
Abstrakt:
Abstrakt V tejto práci je prezentovaná kombinovaná analýza energetického spektra a che- mického zloženia vysokoenergetického kozmického žiarenia v rozmedzí energií od 1017.55 do 1019.25 eV pozorovaného pomocou Observatória Pierra Augera. Bolo uvažovaných šesť skupín primárnych častíc, v rámci ktorých bolo výpočtami určované povolené relatívne zastúpenie jednotlivých častíc. Tieto výpočty boli založené na jednoduchých predpokladoch o energetickom spektre jednotlivých primárnych častíc a vývoja hĺbky maxima sp´ršky s energiou. Jednoduché moc- ninné spektrum primárnych častíc nedokázalo popísať členok v pozorovanom energetickom spektre. Lomené mocninné spektrum je schopné v každej skupine primárnych častíc popísať pozorované spektrum so svojim členkom, ako aj stredné hodnoty hĺbok maxima sp´ršok s pozorovaným zlomom. Zahrnutie odchýlok hĺbok maxima sp´ršok ako kontrola kvality výpočtov naznačuje, že uskutočnené výpočty dostatočne nepopisujú všetky dôležité pozorovateĺné veličiny spojené s chemickým zložením kozmického žiarenia. 1
Abstract v angličtině:
Abstract A combined analysis of the energy spectrum and the chemical composition of ultra-high energy cosmic rays in the energy range from 1017.55 to 1019.25 eV ob- served by Pierre Auger Observatory is presented. Six different sets of primaries are considered with allowed particle fractions being determined by provided cal- culations. These calculations are based on simple assumptions about the energy spectra of primary particles and the evolution of the depth of shower maximum with energy. A simple power-law behaviour of particle spectra proved to be in- sufficient for describing the ankle in the observed all-particle energy spectrum. Assuming a broken power-law behaviour is able to reconstruct the observed all- particle energy spectrum with its ankle and the mean of the depth of shower maximum data with its break in each considered set. Including the spread of the depth of the shower maximum into calculations as quality checks suggest that provided calculations do not satisfy all relevant observables linked with chemical composition. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Šalko 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Šalko 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Šalko 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dalibor Nosek, Dr. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jakub Vícha 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. 152 kB