velikost textu

Příprava nových porézních koordinačních polymerů, jejich charakterizace a solvotermální stabilita

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava nových porézních koordinačních polymerů, jejich charakterizace a solvotermální stabilita
Název v angličtině:
Synthesis of novel porous coordination polymers, their characterization and solvothermal stability
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Soňa Ondrušová
Vedoucí:
Ing. Kamil Lang, CSc.
Oponent:
RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Konzultanti:
RNDr. Mgr. Jan Demel, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Id práce:
194814
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koordinační polymer, metalorganická síť, stabilita, fosfinát
Klíčová slova v angličtině:
coordination polymer, metal-organic framework, stability, phosphinate
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce navazuje na již publikovanou práci, ve které bylo použito fosfinových analogů tereftalové kyseliny k přípravě nových stabilních metalorganických sítí (MOFů) Fe-ICR-2 a Fe-ICR-4. Za použití analogických bifenylenových ligandů byly připraveny dva nové Fe-MOFy, Fe-ICR-6 a Fe-ICR-7. Isoretikulární MOFy byly také připraveny za použití Al3+ kovových center. Všechny materiály byly charakterizovány práškovou rentgenovou difrakcí a měřením adsorpčních izoterem. Byla také změřena jejich solvotermální stabilita po třepání a refluxování ve vodě, ethanolu a toluenu a dále také při aktivaci z vody. Jejich termální stabilita na vzduchu byla stanovena za pomocí diferenční termické analýzy. Klíčová slova: koordinační polymer, metalorganická síť, stabilita, fosfinát
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis builds on the already published work, in which phosphinate analogs of terephthalic acid were used to prepare new stable metal-organic frameworks (MOFs) Fe-ICR- 2 and Fe-ICR-4. With the use of analogous biphenylene linkers, two new Fe-MOFs were prepared – Fe-ICR-6 and Fe-ICR-7. Isoreticular MOFs were also prepared using Al3+ metal centers. These materials were characterized by X-ray powder diffraction and adsorption isotherm measurements. Their solvothermal stability was measured after shaking and refluxing in water, ethanol, and toluene and activation from water. Furthermore, their thermal stability and the disintegration mechanism in air were determined by thermal analysis. Keywords: coordination polymer, metal-organic framework, stability, phosphinate
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Ondrušová 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Soňa Ondrušová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Soňa Ondrušová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Kamil Lang, CSc. 627 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D. 1.37 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 154 kB