velikost textu

Celoživotní vzdělávání osob se sluchovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Celoživotní vzdělávání osob se sluchovým postižením
Název v angličtině:
Lifelong education of deaf people.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Odvárková
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Hradilová
Id práce:
194675
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sluchové postižení, osoby se sluchovým postižením, neslyšící, celoživotní vzdělávání, vzdělávání, rekvalifikace
Klíčová slova v angličtině:
hearing disability, people with hearing impairment, deaf people, lifelong education, education, re-training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Odvárková 1.56 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hradilová 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 153 kB