velikost textu

Charakterizace planárních a porézních bórem dopovaných diamantových filmů pro elektroanalýzu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakterizace planárních a porézních bórem dopovaných diamantových filmů pro elektroanalýzu
Název v angličtině:
Characterization of planar and porous boron doped diamond films for electroanalysis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Nedvěd
Vedoucí:
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Id práce:
194591
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
porézní bórem dopovaný diamant, elektrochemie, cyklická voltametrie, m-kresol, dopamin, redoxní markery
Klíčová slova v angličtině:
porous boron-doped diamond, electrochemistry, cyclic voltammetry, m-cresol, dopamine, redox markers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Nedvěd 1.9 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karolina Pecková, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Fischer, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 154 kB