velikost textu

Fototermální terapie v léčbě nádorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fototermální terapie v léčbě nádorů
Název v angličtině:
Photothermal therapy in treatment of tumors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Slámová
Vedoucí:
Mgr. Miloslav Macháček
Oponent:
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Id práce:
194572
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Slámová 876 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miloslav Macháček 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 153 kB