velikost textu

Anežka Schulzová jako most mezi Dánskem a českými zeměmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anežka Schulzová jako most mezi Dánskem a českými zeměmi
Název v angličtině:
Anežka Schulzová as a Bridge Between Denmark and the Czech Lands
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristina Jarošová
Vedoucí:
Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Oponent:
prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Id práce:
194485
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Dánská studia (CL DN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Anežka Schulzová|Georg Brandes|Hlavní proudy literatury století devatenáctého|Romantická škola ve Francii|Søren Kierkegaard|překlad|dánská literatura|kritická recepce
Klíčová slova v angličtině:
Anežka Schulzová|Georg Brandes|Main Currents in Nineteenth Century Literature|The Romantic School in France|Søren Kierkegaard|translation|Danish literature|critical reception|Agnes Schulz
Abstrakt:
Abstrakt: Práce představuje osobnost a literární činnost české překladatelky, divadelní kritičky a libretistky Anežky Schulzové. Díky jejím překla-dům děl dánského literárního kritika Georga Brandese (zejména svazku Romantická škola ve Francii a monografie Sören Kier-kegaard) měli čeští čtenáři poprvé možnost seznámit se s jeho dí-lem jinak než skrze překlady z němčiny. Práce rovněž mapuje sou-dobé reakce na tyto překlady a řadu nekrologů, které reflektovaly osobnost Anežky Schulzové očima jejích současníků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract: This Bachelor thesis provides a comprehensive assessment of the personality and literary contributions of the Czech translator, theatre critic and librettist, Anežka Schulzová. Best known for her translati-ons of the Danish literary critic Georg Brandes’ work (such as the volume The Romantic School in France and the monograph Sören Kierkegaard), Schulzová provided Czech readers with the very first opportunity to engage with Brandes’ work through her direct transla-tions from Danish, instead of the more common German translati-ons. The thesis also conducts a survey of responses to these translations, in addition to an examination of Schulzová’s obituaries, which offers a reflection on the personality of Schulzová through the eyes of her contemporaries. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Jarošová 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Jarošová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Jarošová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB