velikost textu

Funkcionalizovaná nanovlákna na bázi chitosanu pro zrychlenou regeneraci měkkých tkání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkcionalizovaná nanovlákna na bázi chitosanu pro zrychlenou regeneraci měkkých tkání
Název v angličtině:
Functionalized chitosan-based nanofibres for accelerated regeneration of soft tissues
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Philipp Bazikov
Vedoucí:
Mgr. Eva Filová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kössl
Id práce:
194478
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanovlákna, chitosan, regenerace tkání
Klíčová slova v angličtině:
nanofibres, chitosan, tissue regeneration
Abstrakt:
Abstrakt Pro zlepšení regenerace měkkých tkání byly vyvinuty kryty ran obsahující nanovlákna různého složení a funkčních vlastností. Tato práce se věnuje chitosanu a složeným nosičům s obsahem chitosanu. Porézní nanovlákenné materiály založené na chitosanu se jeví jako velice slibné pro regeneraci měkkých tkání. Vzhledem k vysokému počtu aminoskupin na řetězcích jsou vlastnosti chitosanu závislé na pH prostředí. To činí z chitosanových nanovláken slibné nosiče pro dodávání látek. V této práci jsou uvedeny příklady různých modifikací nanovláken. Pro zvýšení jejich účinnosti a urychlení regenerace měkkých tkání jsou nanovlákna funkcionalizována bioaktivními látkami různých typů: antimikrobiální, analgetické léčivé látky, růstové faktory atd. Pro stabilizaci nanovláken ve vodném prostředí (a současné zlepšení fyzikálních vlastností) se nanovlákna síťují pomocí glutaraldehydu, glyoxalu, genipinu nebo vyšší teplotou. Chitosan se používá k inhibici tvorby fibrózní tkáně při hojení ran a k podpoře růstu a diferenciace buněk. Byla prokázána antimikrobiální účinnost komplexu chitin-glukan s nanovlákny pro hojení ran. Rekonstrukce hlubších ran, v nichž jsou poškozené pokožka a měkké tkáně, vyžaduje prostorovou rekonstrukci a stimulaci regeneračních procesů v celém objemu defektu. V tomto případě je navíc vhodné použít krevní destičky, buněčné komponenty a produkty sekrece buněk. Novou slibnou strategií funkcionalizace nanovláken v regenerativní medicíně je systém dodávání léků, který používá nanovezikuly (lipozomy a niozomy) v kombinaci s nanovlákny. V práci jsou pro porovnání zmíněny také jiné typy nanovláken kromě chitosanových, jako např. nosiče na bázi polyvinylalkoholu, polykaprolaktonu nebo kyseliny hyaluronové, které se testují v regeneraci měkkých tkání a mohou se také využívat k přípravě kompozitních anebo funkcionalizovaných nanovláken s chitosanem. Klíčová slova: regenerace, funkcionalizace, nanovlákna, chitosan, hojení ran, nanovezikuly, niozomy, regenerativní medicína.
Abstract v angličtině:
Abstract To improve the regeneration of soft tissues, wound dressings were developed, containing nanofibers, different in composition and functional features. The work concentrates on chitosan and composite scaffolds containing chitosan. Porous nanofibre materials based on chitosan are very promising for the regeneration of soft tissues. Chitosan exhibits pH-sensitive behavior due to the large number of amino groups on its chains, which makes chitosan nanofibres promising carriers for the delivery of drugs. In this work, the examples of different modifications of nanofibres are shown. To increase the efficiency and accelerate the regeneration of soft tissues, nanofibres are functionalized with bioactive substances of various types: antimicrobial, analgesic, growth factors, etc. To stabilize nanofibres and to improve the physical characteristics, treatments using glutaraldehyde, glyoxal, genipin or heat treatment were used. Chitosan is used to inhibit fibroplasia during wound healing and to promote cell growth and differentiation. The efficiency of antibacterial activity of chitin-glucan complex with nanofibres for wound healing was shown. Reconstruction of deeper wounds, in which skin and soft tissues are damaged, requires measures for spatial reconstruction and stimulation of regeneration processes in the volume of the defect. In this case, the use of platelets, cellular components and cell secretion products is useful. As a new strategy for nanofibre functionalization, the drug delivery system using nanovesicles (liposomes and niosomes) in combination with nanofibres for regenerative medicine is promising. In the work, nanofibres from different materials (besides chitosan) such as: polyvinyl alcohol, polycaprolactone or hyaluronic acid, which are tested for the regeneration of soft tissues, and could be used for the preparation of composites with chitosan or its functionalization, are mentioned. Keywords: regeneration, functionalization, nanofibres, chitosan, wound healing, nanovesicles, niosomes, regenerative medicine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Philipp Bazikov 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Philipp Bazikov 212 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Philipp Bazikov 205 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Filová, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kössl 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB