velikost textu

Hudba Geraldiny Muchové: Analýza kompozičního stylu z pohledu feministické muzikologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudba Geraldiny Muchové: Analýza kompozičního stylu z pohledu feministické muzikologie
Název v angličtině:
Geraldine Mucha’s Music: Analysis of the Compositional Style from the Point of View of Feminist Musicology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Vacková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Tereza Havelková
Oponent:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Vít Zdrálek
Id práce:
194442
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Geraldine Mucha|skladatelka|orchestrální hudba 20. století|hudební analýza|feministická hudební analýza|gender
Klíčová slova v angličtině:
Geraldine Mucha|woman composer|20th century orchestral music|musical analysis|feminist musical analysis|gender
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce je první sondou do odbornou literaturou dosud zcela nereflektované hudby skotsko-české skladatelky Geraldine Muchové (1917-2012). Její kompoziční styl a hudební řeč, stejně jako jejich vývoj v průběhu let, charakterizuji na základě hudební analýzy čtyř jejích orchestrálních kompozic, které vznikly v rozmezí od 40. do 80. let 20. století – Předehry k Bouři, Klavírního koncertu, Suity z baletu Macbeth a Písní Johna Webstera. V práci zároveň představuji v kontextu české muzikologie zcela neznámý diskurs o problematice hudební analýzy kompozic skladatelek-žen a kriticky zkoumám jeho jednotlivé myšlenkové proudy. U vybraných děl, je-li to možné, pak aplikuji teoretický model Ellie M. Hisama, který tvrdí, že v hudbě skladatelek lze nalézt doklady o jejich specifické ženské zkušenosti uprostřed patriarchálního světa. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This Master’s thesis presents the first look into the music of Scottish-Czech composer Geraldine Mucha (1917-2012) which has never been subject to academic study before. I characterize her compositional style and musical language, as well as their development over time, by analyzing four orchestral compositions written between the 1940s and 1980s – Overture to Tempest, Piano Concerto, Suite from the ballet Macbeth and John Webster Songs. In the thesis, I am also introducing the – in Czech musicological context entirely unknown – discourse on the issue of musical analysis of pieces written by women composers and I critically explore its different strands of thought. When possible, I examine the selected pieces by using Ellie M. Hisama’s theoretical model which claims that in women’s music, evidence may be found that provides information about their specific female experience in the patriarchal world. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Vacková, DiS. 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Vacková, DiS. 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Vacková, DiS. 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Havelková 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 152 kB