velikost textu

Vývoj elektroforetické metody stanovení síranů v krevní plazmě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj elektroforetické metody stanovení síranů v krevní plazmě
Název v angličtině:
Development of electrophoretic method for determination of sulphate in blood plasma
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Hnízdilová
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Id práce:
194317
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kapilární elektroforéza, anorganické ionty, sírany, plasma
Klíčová slova v angličtině:
capillary electrophoresis, inorganic ions, sulphate, plasma
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce bylo vyvinout metodu pro stanovení síranů v krevní plazmě pomocí kapilární zónové elektroforézy. Byla použita křemenná kapilára o vnitřním průměru 50 μm a efektivní délce 41,5 cm. Plazmatické proteiny byly sráženy acetonitrilem. Jako optimální základní elektrolyt byla určena 0,4M kyselina mravenčí s 15mM chromanem draselným. Separační napětí bylo 25 kV. Vzorek byl dávkován napětím -5 kV po dobu 40 s. K vyhodnocení byla využita nepřímá UV detekce při 260 nm. Vzhledem ke složité matrici je vhodné provést kvantifikaci metodou standardního přídavku. Po vztažení ploch píků na vnitřní standard (500μM chlorečnany) byla relativní směrodatná odchylka 5,97 %. Výhodou této metody oproti dříve používaným srážecím metodám je krátká doba analýzy a jednodušší úprava vzorku. Klíčová slova kapilární elektroforéza, anorganické ionty, sírany, krevní plazma
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hnízdilová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Hnízdilová 361 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. 390 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Lucie Hnízdilová 473 kB