velikost textu

Studium nových příčinných genů ve vývoji karcinomů štítné žlázy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium nových příčinných genů ve vývoji karcinomů štítné žlázy
Název v angličtině:
The study of new causal genes in the development of thyroid cancer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Snížková
Vedoucí:
Mgr. Josef Včelák
Oponent:
Mgr. Barbora Peková
Konzultant:
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Id práce:
194083
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Štítná žláza, karcinom, gen, sekvenování
Klíčová slova v angličtině:
Thyroid, carcinoma, gene, sequencing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Snížková 1.9 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Včelák 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Peková 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Zuzana Snížková 268 kB