velikost textu

Modulační účinky borůvkového extraktu na aktivitu a expresi vybraných biotransformačních enzymů potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modulační účinky borůvkového extraktu na aktivitu a expresi vybraných biotransformačních enzymů potkana
Název v angličtině:
Modulatory effects of blueberry extract on the activities and expression of selected biotransformation enzymes in rat
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Láníčková
Vedoucí:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Id práce:
194027
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Tereza Láníčková Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Modulační účinky borůvkového extraktu na aktivitu a expresi vybraných biotransformačních enzymů potkana Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L., Ericaceae) je jedním z nejbohatších zdrojů antokyanů. Tyto bioaktivní sekundární metabolity polyfenolového charakteru dávají borůvkám nejenom charakteristickou modročernou barvu, ale také jsou zodpovědné za jejich mnohé zdravotní přínosy. Borůvky tak mají potenciální hodnotu v léčbě a prevenci stavů spojených s poškozením zraku, zánětem, dyslipidemií, hyperglykémií nebo zvýšeným oxidačním stresem. V mé diplomové práci byl sledován vliv podávání borůvkového extraktu po dobu 29 a 58 dnů na aktivitu a expresi vybraných enzymů I. a II. fáze biotransformace v játrech potkanů. Enzymatická aktivita a exprese mRNA byla stanovována v cytosolických nebo mikrosomálních frakcích jaterní tkáně skupin potkanů skupin kontrolních a ovlivněných borůvkovým extraktem. Ke stanovení aktivit aldehydreduktasy (AKR1A1), hydroxysteroiddehydrogenasy (AKR1C), glutathion-S- transferasy (GST), chinonoxidoreduktasy (NQO1), karbonylreduktasy (CBR), katechol-O- methyltransferasy (COMT), UDP-glukuronosyltransferasy (UGT) a sulfotransferasy (SULT) v cytosolických nebo mikrosomálních frakcích jaterní tkáně potkanů byla použita spektrofotometrická nebo HPLC metoda. Pro stanovení transkripčních hladin mRNA NOQ1, CBR1, SULT1A1 a UGT byla využita metoda kvantitativní PCR v reálném čase. Výsledky měření byly statisticky porovnány pomocí Studentova párového t-testu. Ze získaných výsledků vyplývá, že borůvkový extrakt nemá výrazný efekt na aktivitu a expresi vybraných biotransformačních enzymů u potkanů, a u těchto redukčních a konjugačních enzymů se tedy ani nepředpokládá možný interakční potenciál borůvkového extraktu se souběžně podávanými léčivy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biochemical Sciences Candidate: Tereza Láníčková Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: Modulatory effects of bilberry extract on the activities and expression of selected biotransformation enzymes in rat Bilberry (Vaccinium myrtillus L., Ericacea) is one of the richest sources of anthocyanins. These bioactive polyphenolic secondary metabolites give bilberry not only a characteristic blue/black colour, but they are also responsible for many health benefits. Therefore, bilberry has potential use in the treatment and prevention of conditions associated with visual disorders, inflammation, dyslipidemia, hyperglycemia or in some other disorders associated with increased oxidative stress. The aim of this study was to evaluate the effect of bilberry extract, which was administrated for 29 and 58 days, on activity and expression of selected biotransformation enzymes in rat liver. Enzymatic activity and expression of mRNA was determined in the cytosols and microsomes of liver tissue from control and influenced rats. In this study, spectrophotometric or HPLC method was used to measure the activities of aldehyde reductase (AKR1A1), hydroxysteroid dehydrogenase (AKR1C), glutathione-S-transferase (GST), NAD(P)H quinone dehydrogenase (NQO1), carbonyl reductase (CBR), catechol-O-methyltransferase (COMT), UDP-glucurono- syltransferase (UGT) and sulfotransferase (SULT) in subcellular fractions of rat liver tissue. Real-time quantitative PCR was used to determine the transcriptional levels of mRNA of NQO1, CBR1, SULT1A1 and UGT. The results of measurement were statistically compared with the Student's paired t-test. The results have shown that bilberry extract does not have a significant effect on the activity and expression of selected biotransformation enzymes in rat liver and therefore the interactions of bilberries with co-administered drugs, metabolized via studied enzymes, are not expected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Láníčková 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Láníčková 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Láníčková 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 152 kB