velikost textu

Model spolupráce NNO s Probační a mediační službou v Liberci při výkonu trestu obecně prospěšných prací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Model spolupráce NNO s Probační a mediační službou v Liberci při výkonu trestu obecně prospěšných prací
Název v angličtině:
Cooperation Model between NGOs and Probation Service Liberec in the Punishment of Public Works
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Vastlová
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Oponent:
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Id práce:
194020
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezisektorová spolupráce, řízení, organizace občanského sektoru, probační a mediační služba, trest obecně prospěšných prací
Klíčová slova v angličtině:
cross-sector cooperation, governing, civil sector organizations, probation service, punishment of public works
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je spolupráce mezi Probační a mediační službou v Liberci jako zástupcem sektoru státního s organizacemi sektoru občanského, které jsou poskytovateli místa pro výkon trestu obecně prospěšných prací. Práce se zaměřuje na tři oblasti této spolupráce, a to na současnou podobu modelu spolupráce mezi probační službou a sítí těchto poskytovatelů, dále na to, jakým způsobem se tento model vyvíjel od počátku vzniku, tedy od roku 2002. V neposlední řadě práce představuje vnější faktory, které se na utváření současné podoby modelu podílely. Teoretickým konceptem stěžejním pro tuto práci byl koncept řízení mezisektorové spolupráce Brysona, Stoneové a Crosbyové, kteří model spolupráce definují na základě vnějšího prostředí, řídící struktury, řídících procesů a pravidel spolupráce. Tyto oblasti se následně staly strukturou pro prezentaci výsledků. Výzkumným designem použitým pro tuto práci je případová studie. Data byla získána polostrukturovanými rozhovory s pracovnicemi Probační a mediační služby v Liberci a analýzou zákonů, metodických standardů a jiných zdrojů informací.
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of this diploma thesis is study of cooperation between Probation service Liberec, which represents public sector, and the NGOs as representatives of civil sector. These organisations provide means for people who are sentenced to punishment of community service. The aim of this study is identification of a model of cooperation, show the development of this model since its beginning in 2002, and finally, to introduce the external environment that influences this model. The theoretical basis crucial for this thesis is a Bryson, Crosby and Stones´s concept of Governing Public-Nonprofit Collaborations. They focus on governing structure, governing processes, rules and external environment, which makes the structure of my study. The design of the research used in this diploma thesis is a case study. Data were gathered by method of semi-structured interviews of probation workers and by analysing of documents related to laws, methodical standards and other resources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Vastlová 2.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Markéta Vastlová 432 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Vastlová 429 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Vastlová 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 153 kB