velikost textu

Sdílení pedagogického procesu – v zájemné hospitace učitelů základních škol jako nástroj autoevaluace školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sdílení pedagogického procesu – v zájemné hospitace učitelů základních škol jako nástroj autoevaluace školy
Název v angličtině:
Sharing the pedagogical process – mutual teachers´ school inspections of elementary school teachers as a tool for school self-evaluation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Hana Krákorová
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Trunda
Id práce:
193994
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hospitace, vzájemná hospitace, druhy hospitace, funkce hospitace, fáze hospitace, autoevaluace, sdílení pedagogického procesu, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
school inspections, mutual teachers´ school inspections, types of school inspections, function of school inspections, phases of school inspections, self-evaluation, sharing the pedagogical process, elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Hana Krákorová 2.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Trunda 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB