velikost textu

Řízení adaptace začínajících učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení adaptace začínajících učitelů
Název v angličtině:
Adaptation management for novice teachers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alice Nádvorníková
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
193992
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adaptační program, adaptace, začínající učitel, řízení adaptace, pražské základní školy
Klíčová slova v angličtině:
Adaptation program, Adaptation, Novice teacher, Management of Adaptation, Elementary Schools in Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Nádvorníková 1.7 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 511 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB