velikost textu

Výběrové řízení na učitele na středních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výběrové řízení na učitele na středních školách
Název v angličtině:
Secondary School Teacher Recruitment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Šulajová
Vedoucí:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Id práce:
193987
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
personální činnost, výběrové řízení, výběr zaměstnance, střední škola, učitel
Klíčová slova v angličtině:
human resources, selection procedure, staffing, secondary school, teacher
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Šulajová 848 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jindřich Kitzberger 370 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB