velikost textu

Kritéria odměňování nepedagogických pracovníků v základních školách ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kritéria odměňování nepedagogických pracovníků v základních školách ČR
Název v angličtině:
Criteria of remuneration of non-teaching staff in basic education in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Renáta Černá
Vedoucí:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Id práce:
193982
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kritérium, odměňování, motivace, hodnocení, nepedagogický pracovník
Klíčová slova v angličtině:
Criterion,remuneration, motivation, evulation, non-teaching staff
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Renáta Černá 2.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 510 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Eva Urbanová 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB