velikost textu

Multi-wavelength study of white-light flares

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multi-wavelength study of white-light flares
Název v češtině:
Spektrální analýza bílých erupcí
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucia Mravcová
Vedoucí:
Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Oponent:
Alena Zemanová
Konzultant:
Mgr. Jana Kašparová, Ph.D.
Id práce:
193928
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Astronomie a astrofyzika (FA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Slunce, sluneční aktivita, erupce, bílé erupce
Klíčová slova v angličtině:
The Sun, solar activity, flares, white-light flares
Abstrakt:
Sluneční erupce jsou častým a výrazným projevem sluneční aktivity. Jsou pozorovatelné napříč celým elektromagnetickým spektrem. Pozorujeme-li široko-pásmovou emisi ve viditelném kontinuu, pak mluvíme o bílých erupcích. Původ vzniku bílých erupcích není doposud úplně znám. Detekovali jsme 24 bílých erupcí v pozorováních z přístroje SDO/HMI, která jsme analyzovali použitím pozorování z SDO/AIA na vlnových délkách 1 700 A a 304 A a pozorování v čáře Hα ze sítě GONG. Z naší práce plyne, že emise na vlnové délce 1 700 A je podobná emisi v bílém světle, ale začíná dříve. Pozice zjasnění v 1 700 A jsou podobné pozicím zjasnění bílých erupcí a jsou s nimi spojené vlákny viditelnými na vlnové délce 304 A a v čáře Hα. Dále jsme studovali typický čas útlumu bílých erupcí. Pro většinu bodů bílé erupce je typický čas útlumu v rozsahu 2 – 3 min. 1
Abstract v angličtině:
Solar flares are common and strong demonstrations of solar activity. They are observable throughout the whole electromagnetic spectrum. If they show a broadband emission in the visible continuum, then we speak of white-light flares. The origin of white-light flares is not fully understood. We detected 24 white-light flares in SDO/HMI data and analyzed them using SDO/AIA wavelength bands at 1 700 A and 304 A and GONG Hα observations. According to our work, the emission in the 1 700 A band is similar to the white-light emission but usually starts sooner. The positions of intensity enhancements in the 1 700 A band are similar to the positions of the white-light flares and are connected by ribbons visible in the 304 A band and in the Hα line. Then we studied the decay time of white-light flares and found that for most of the white-light flare points the typical decay time ranges in 2 – 3 min. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucia Mravcová 10.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucia Mravcová 168.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucia Mravcová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucia Mravcová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Švanda, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta Alena Zemanová 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. 153 kB