velikost textu

Komentovaný překlad: Cottie Burland. 1965.North American Indian Mythology, London: Paul Hamlyn, s. 7-29.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Cottie Burland. 1965.North American Indian Mythology, London: Paul Hamlyn, s. 7-29.
Název v angličtině:
Annotated translation: Cottie Burland. 1965.North American Indian Mythology, London: Paul Hamlyn, p. 7-29.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Grösslová
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Šťastná
Id práce:
193927
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Němčina pro mezikulturní komunikaci (AK NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|komentář|eskymáci|mytologie|severoameričtí indiáni
Klíčová slova v angličtině:
translation|commentary|Eskimo|mythology|North American Indians
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce sestává z překladu vybraných kapitol knihy North American Indian Mythology, jejímž autorem je Cottie Burland. Text popisuje život, tradice a mytologii Eskymáků a nejrůznějších indiánských kmenů. Druhá část práce se zabývá komentářem překladu, ve kterém je věnována pozornost analýze originálu, překladatelské metodě a typologii posunů. Klíčová slova: Cottie Burland, mytologie, Eskymák, indiánský kmen, komentář, překlad, překladatelská analýza, překladatelské metoda, překladatelský posun
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present bachelors thesis comprises of the translation of selected chapters from North American Indian Mythology, written by Cottie Burland. The text describes the life, traditions and mythology of the Eskimo and various Indian tribes. The second part of the thesis deals with the translation commentary, with the main focus on the translation analysis, translation method and the typology of shifts. Key words: Cottie Burland, mythology, Eskimo, Indian tribe, commentary, translation, translation analysis, translation method, translation shift
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Grösslová 1.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Grösslová 76.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Grösslová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Grösslová 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Šťastná 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB