text size

Aktivismus mládežnických politických organizací

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Aktivismus mládežnických politických organizací
Titile (in english):
Activism in youth political organizations
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Pavlína Forétková
Supervisor:
Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Selma Benyovszky
Thesis Id:
193697
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Civil Society Studies (24-KSOS)
Study programm:
Humanities (N6107)
Study branch:
Civil Sector Studies (SOS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
aktivismus, mládežnické politické organizace, protest, analýza protestních událostí, politika
Keywords:
activism, youth political organizations, protest, protest event analysis, politics
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na aktivismus mládežnických politických organizací v ČR. Cílem práce je sledovat jejich aktivity mezi lety 2013 až 2017, a to vzhledem k aktivismu obecně, ale také vzhledem k politickým stranám. Pro sledování aktivit byla vytvořena analýza protestních událostí založená na analýze dokumentů. Druhým typem dat pro výzkum byly rozhovory s představiteli mládežnických organizací. Tento typ rozvíjí výsledky z analýzy protestních událostí. Výzkum ukázal odlišnosti v přístupu k aktivismu u levicových a pravicových organizací. Levicové se protestu věnovaly více, a zároveň také často spolupracovaly s neziskovými organizacemi. Pravicové organizace jsou sice poměrně aktivní, ale před protestem upřednostňují institucionální cesty a slušnost projevu. Mládežnické organizace se velmi málo věnovaly událostem v předvolebním období. Ačkoli se věnují i podpoře politických stran nebo protestům proti nim, většinu událostí realizovaly kvůli vlastním agendám. Většina organizací vítá vzájemnou spolupráci při protestech, až na jedinou výjimku, kdy je spolupráce odmítána z obou stran.
Abstract:
Abstract The thesis focuses on the activism of youth political organizations in the Czech Republic. The aim of this work is to monitor their activities between 2013 and 2017 due to activism in general but also to political parties. A protest event analysis based on document analysis was created to monitor activities. The second type of research data was interviews with representatives of youth organizations. This type develops results from protest event analysis. Research has shown differences in attitude to activism between left-wing and right-wing organizations. The left-wing focused on protest more than right-wing organization and also often cooperated with non-profit organizations. While right-wing organizations are quite active, they prefer institutional channel and orderly decency before protest arena. Youth organizations have little to do with events before elections. Though they also support political parties or protest against them, they have realized most of the events because of their own agendas. Most organizations appreciate mutual cooperation in protests, with one exception when cooperation is rejected from both sides.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Pavlína Forétková 1.16 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Pavlína Forétková 226 kB
Download Abstract in czech Bc. Pavlína Forétková 80 kB
Download Abstract in english Bc. Pavlína Forétková 82 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. 92 kB
Download Opponent's review Mgr. Selma Benyovszky 397 kB
Download Defence's report PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB