velikost textu

Karyotypová evoluce afrických linií sklípkanů čeledi Theraphosidae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karyotypová evoluce afrických linií sklípkanů čeledi Theraphosidae
Název v angličtině:
Karyotype evolution of African clades of theraphosid mygalomorphs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Prokop Košátko
Vedoucí:
RNDr. Jiří Král, CSc.
Oponent:
Petr Nguyen
Konzultant:
Mgr. Martin Forman
Id práce:
193619
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 17.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diploidní počet, fluorescenční in situ hybridizace, karyotyp, konstitutivní heterochromatin, Mygalomorphae, nukleolární organizátor, pavouk, pohlavní chromosom, SCP, Theraphosidae
Klíčová slova v angličtině:
constitutive heterochromatin, diploid number, karyotype, fluorescence in situ hybridization, Mygalomorphae, nucleolus organizer region, SCP, sex chromosome, spider, Theraphosidae
Abstrakt:
Abstrakt Karyotypy pavouků infrařádu Mygalomorphae jsou poměrně málo známy. Tématem diplomové práce je základní cytogenetická analýza vybraných zástupců afrických linií mygalomorfní čeledi Theraphosidae. Jedná se o podčeledi Eumenophorinae, Harpactirinae, Ischnocolinae a Stromatopelminae. U samčích jedinců vybraných druhů těchto podčeledí byly studovány diploidní počty, chromosomová morfologie, systémy pohlavních chromosomů a chování chromosomů v pohlavní dráze. Zjištěné údaje podporují publikované výsledky, že čeleď Theraphosidae vykazuje značnou karyotypovu diverzitu. Významným trendem karyotypové evoluce terafosidů je pravděpodobně snižování diploidního počtu chromosomů. Většina analyzovaných druhů má systémy chromosomového určení pohlaví tvořené jedním až třemi chromosomy X, u některých byly nalezeny systémy neopohlavních chromosomů. U řady zástupců byly detekovány také jeden nebo dva páry nediferencovaných pohlavních chromosomů (SCP). Metodou fluorescenční in situ hybridizace byly u některých druhů detekovány nukleolární organizátory jadérka. U dvou druhů byla provedena detekce konstitutivního heterochromatinu metodou C-pruhování. Klíčová slova: diploidní počet, fluorescenční in situ hybridizace, karyotyp, konstitutivní heterochromatin, Mygalomorphae, nukleolární organizátor, pavouk, pohlavní chromosom, SCP, Theraphosidae
Abstract v angličtině:
Abstract Karyotypes of mygalomorph spiders are not satisfactorily known. This thesis is focused on the basic cytogenetic analysis of selected species of African clades of theraphosid mygalomorphs. It includes four subfamilies: Eumenophorinae, Harpactirinae, Ischnocolinae and Stromatopelminae. Diploid numbers, chromosome morphology, sex chromosome systems and chromosome behaviour in male germline in the selected species of African theraphosid subfamilies were studied. The findings support published results, that refer of high karyotype diversity in Theraphosidae. Diploid chromosome number reduction is probably a basic trend of theraphosid karyotype evolution. The majority of analysed species exhibited one, two or three sex chromosomes. In some species neo-sex chromosome systems were found. In some species one or two sex chromosome pairs (SCP), composed of chromosomes which lack morphological differentiation were detected. Nucleolus organizer regions were detected by fluorescent in situ hybridization in several species. Constitutive heterochromatin detection was performed by C-banding in two species. Keywords: constitutive heterochromatin, diploid number, karyotype, fluorescence in situ hybridization, Mygalomorphae, nucleolus organizer region, SCP, sex chromosome, spider, Theraphosidae
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Prokop Košátko 21.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Prokop Košátko 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Prokop Košátko 226 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Král, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Nguyen 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 152 kB