velikost textu

Význam integrace stínových projekcí v učení C. G. Junga pro teologickou etiku mezilidského vztahu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam integrace stínových projekcí v učení C. G. Junga pro teologickou etiku mezilidského vztahu
Název v češtině:
Význam integrace stínových projekcí v učení C. G. Junga pro teologickou etiku metiliského vztahu
Název v angličtině:
The integration of shadow projections in the teaching of C.G. Jung and its possible benefits for theological ethics of interpersonal relationships
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Otáhal
Vedoucí:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Oponent:
ThLic. David Bouma, Th.D.
Id práce:
193547
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
C. G. Jung, psychologická projekce, etika, teologie, psychologie, typologie osobnosti, stín, analytická psychologie, hlubinná psychologie, mezilidský vztah, individuace, dobro, zlo
Klíčová slova v angličtině:
C. G. Jung, psychological projection, ethics, theology, psychology, personality typology, shadow, analytical psychology, depth psychology, interpersonal relationship, individuation, good, evil
Abstrakt:
Tato práce se v první části zabývá psychologií C. G. Junga, konkrétně pak tou oblastí jeho učení, která nějak souvisí s mezilidským vztahem. To znamená především psychologické projekce a mechanismy, které tyto projekce zapříčiňují. Mezi tyto mechanismy patří dynamika vědomí – nevědomí, stín a vědomé funkce. Vedle samotných pojmů a mechanismů, zkoumá také to, jakou cestu Jung navrhuje k práci se stínovými projekcemi, ve prospěch mezilidských vztahů. V zásadě jde o proces individuace, se zaměřením specificky k integraci stínu. Druhá část práce se pokouší o teologicko-etickou reflexi Jungovy psychologie v těchto kontextech. Vymezuje vlastní teologicko-etická kritéria pro dobrý vztah a snaží se zjistit, za jakých podmínek může teologie s psychologií C. G. Junga spolupracovat a vzájemně se obohacovat svými poznatky.
Abstract v angličtině:
In the first part, this thesis is examining the psychology of C. G. Jung, especially those parts, which are somehow connected to interpersonal relationships. That means foremostly the psychological projections and mechanisms, which are causing those projections. By those mechanisms, I mean the dynamics of consciousness – unconsciousness, the shadow and the cognitive functions. Besides those concepts and mechanisms, the thesis aims to explore the way which Jung ascribes to deal with those shadow projections – in favor of improving the interpersonal relationships. This deed lays mainly in the so-called individuation, with main focus on the shadow integration. The aim of the second part of this thesis is to reflect upon the C. G. Jung’s psychology from the theological ethics point of view. The thesis is defining the criteria of goodness of the interpersonal relationship from the theological ethics standpoint. Then further uses those criteria to clarify the conditions under which could be maintained the dialogue and cooperation between theology and psychology and thus, under which conditions is theologically acceptable to utilize C. G. Jung‘s findings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Otáhal 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Otáhal 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Otáhal 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 495 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. David Bouma, Th.D. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB