velikost textu

Hodnocení vybraných témat vzdělávacího oboru chemie učiteli středních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení vybraných témat vzdělávacího oboru chemie učiteli středních škol
Název v angličtině:
Evaluation of Selected Chemistry Topics by Secondary School Teachers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Kolafová
Vedoucí:
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Id práce:
193509
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání (B BI-CH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka chemie, postoje učitelů k chemii, témata učiva středoškolské chemie
Klíčová slova v angličtině:
Chemistry education, attitudes towards chemistry, topics of secondary school chemistry subject matter
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kolafová 1.79 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 152 kB