velikost textu

Ztotožňování drogových směsí pomocí analýzy produktů jejich termolýz metodou vysoce rozlišené infračervené spektroskopie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ztotožňování drogových směsí pomocí analýzy produktů jejich termolýz metodou vysoce rozlišené infračervené spektroskopie
Název v angličtině:
Identification of drug mixtures using analysis of thermolysis products by high resolution infrared spectroscopy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tadeáš Kalvoda
Vedoucí:
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Oponent:
Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
Id práce:
193465
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie (BCHEM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 06.03.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
termolýza, FTIR, drogy, příměsi
Klíčová slova v angličtině:
thermolysis, FTIR, drugs, additives
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tadeáš Kalvoda 3.06 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Ferus, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D. 1.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. 153 kB