velikost textu

Strategie řízení a správy školství v ČR - Národní rada vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie řízení a správy školství v ČR - Národní rada vzdělávání
Název v angličtině:
Management strategy and administration of education in the Czech Republic - The National Education Council
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Straková
Vedoucí:
PhDr. Jindřich Fryč
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
193461
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Strategie řízení, správa školství, Národní rada vzdělávání, systémy řízení, centralizovaný, decentralizovaný, autonomie, participace
Klíčová slova v angličtině:
Management strategy, administration of education, management systems, centralized, decentralized, autonomy, participation
Abstrakt:
ABSTRAKT: Cílem diplomové práce je analýza a komparace již existujících a fungujících Národních rad vzdělávání v zemích Evropské unie a OECD. Práce dále shrnuje dosavadní poznatky o diskusi a realizaci Rady v České republice. Nabízí vhled do historie vývoje správy a řízení školství v České republice od roku 1918 po současnost s přiblížením změn, které nastaly po listopadových událostech roku 1989. Výstupem je návrh koncepce možné budoucí Národní rady vzdělávání České republiky, který je zpracován na podkladě výsledků provedené analýzy.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT: The aim of the thesis is to analyse and compare existing National Councils of Education in countries from Europe Union and OECD. The thesis also summarises knowledge about discuss and realization Councils in the Czech republic. It shows history of Administration and Management of Education in the Czech republic from early years after war to present with a focus on changes which happened after the Velvet Revolution in november 1989. Output of the thesis is a concept of possible National Council of Education in the Czech Republic which is based on performed analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Straková 4.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Straková 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Straková 200 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jindřich Fryč 429 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 510 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB