velikost textu

Využití tištěných periodik v práci ředitelů škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití tištěných periodik v práci ředitelů škol
Název v angličtině:
The utilization of specialized printed periodicals in everyday working process of school headmasters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Irena Henslová
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Id práce:
193457
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tištěná periodika, vzdělávání, odborný tisk, školský management, ředitel školy
Klíčová slova v angličtině:
Printed specialized periodicals, education, management of school, headmaster
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Irena Henslová 1.27 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 578 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 841 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB