velikost textu

EEG koreláty neurodegenerativních onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
EEG koreláty neurodegenerativních onemocnění
Název v angličtině:
EEG correlates of neurodegenerative disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Nicol Schlezingerová
Vedoucí:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Id práce:
193435
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mozek, nervová aktivita, EEG, kvantitativní analýza EEG, biomarker, konektivita, neurodegenerace, Alzheimerova choroba,Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba
Klíčová slova v angličtině:
Brain, neural activity, EEG,quantitative EEG analysis, biomarker, connectivity, neurodegeneration, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease
Abstrakt:
Abstrakt: V souvislosti se stárnutím populace je výskyt neurodegenerativních onemocnění stále častější. Pro jejich diagnostiku a rozlišení je potřeba v klinické praxi stanovit levnou a neinvazivní metodu jejich screeningu a včasné diagnostiky. Proto je potřeba najít markery, které umožňují sledovat rozvoj onemocnění a stanovit prognózu. EEG koreláty přinášejí informace, které mohou být využity při diagnostice a prognóze neurodegenerativních onemocnění. Jednotlivé nemoci mají své specifické EEG abnormality, které úzce souvisí s jednotlivými fázemi nemoci. Jednotlivá onemocnění - Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba mají své specifické změny základních rytmů mozku, které korelují s motorickými a kognitivními změnami. Tato práce se zaměřuje na kvantitativní (qEEG) koreláty výše uvedených onemocnění. Klíčová slova: mozek, nervová aktivita, EEG, kvantitativní analýza EEG, biomarker, konektivita, neurodegenerace, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba.
Abstract v angličtině:
Abstract: Due to the aging of the population, there is an increasing incidence of neurodegenerative diseases. In clinical practice there is a need to for a cheap and noninvasive method for screening and early diagnosis of neurodegenerative disorders. To this end, markers of disease progression and prognosis must be determined. EEG correlates provide information that can be used in the diagnosis and prognosis of neurodegenerative disorders. Individual diseases have their specific EEG abnormalities that are closely related to different stages of the disease. Individual illnesses - Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease have their specific changes in the basic rhythms of the brain that correlate with motor and cognitive changes. This work focuses on the quantitative (qEEG) correlates of the above-mentioned diseases. Key words: brain, neural activity, EEG, quantitative EEG analysis, biomarker, connectivity, neurodegeneration, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nicol Schlezingerová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nicol Schlezingerová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nicol Schlezingerová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB