velikost textu

Isomerie ve výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Isomerie ve výuce chemie
Název v angličtině:
Isomerism in Chemical Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Běla Marie Samková
Vedoucí:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.
Id práce:
193424
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Isomerie, středoškolské vzdělávání, organická chemie, vzdělávací materiály, modely molekul, vizualizace
Klíčová slova v angličtině:
Isomerism, High School Education, Organic Chemistry, Educational Materials, Molecular Models, Visualization
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá výukou tématu isomerie na středních školách. Teoretická část obsahuje rešerši výukových materiálů a zařazení tématu v rámci RVP G a ŠVP vybraných škol. V praktické části je vytvořena PowerPointová prezentace s otáčivými 3D modely molekul. K prezentaci jsou vytvořeny didaktické poznámky a její zařazení do vzdělávacího procesu na středních školách včetně prolínání s dalšími tématy organické chemie. Součástí praktické části je také námět na aktivity k tématu isomerie. V návrhu didaktických materiálů je kladen důraz na fixování prostorové představy struktury organických molekul.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focuses on isomerism teaching at secondary schools. The theoretical part is dedicated to the research of educational materials and the classification of the topic within RVP G and chosen school curricula. In the practical part of the thesis, a powerpoint presentation with rotating 3D models of molecules is created. The presentation is accompanied by didactical materials, suggestions of implementation into the educational process as well as its relations with other topics of organic chemistry. Within the practical part, proposals of activities concerning isomerism are included. In the presented didactical materials, fixation of the spatial imagination of structure of organic molecules is strengthened.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Běla Marie Samková 3.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Běla Marie Samková 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Běla Marie Samková 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Běla Marie Samková 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Běla Marie Samková 414 kB