velikost textu

P. Angelik František Fišer (1926-1983). Kritická biografie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
P. Angelik František Fišer (1926-1983). Kritická biografie
Název v angličtině:
yyy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Josef Hák
Vedoucí:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
193423
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
František Fišer, Štěpán Trochta, trampové, pronásledování, komunismus
Klíčová slova v angličtině:
František Fišer, Štěpán Trochta, tramps, persecution, communism
Abstrakt:
Abstrakt P. Angelik František Fišer (1926-1983) je ne přílíš známá ale pozoruhodná osobnost české katolické církve. Tento kněz, dominikán, spisovatel a biblista se navzdory komunistickému pronásledování a chatrnému zdraví statečně věnoval pastorační činnosti zejména mezi trampy. Vystřídal řadu profesí. Pracoval jako lesní dělník, archivář či hostinský. Za „rušení státního dozoru nad církvemi” byl odsouzen na 18 měsíců vězení. Po odchodu do invalidního důchodu se věnoval literární činnosti a podílel se na ekumenickém překladu Bible, zvláště žalmů. Zajímal se také o historii. V devadesátých letech byla publikována jeho práce o hradě Karlštejn. Sám se konce totality nedožil, zemřel 1. února 1983 v nemocnici ve Varnsdorfu. Tato práce na základě dostupných pramenů mapuje jeho bohatý život. Klíčová slova: František Fišer, Štěpán Trochta, trampové, pronásledování, komunismus
Abstract v angličtině:
Abstract P. Angelik František Fišer (1926-1983) is not well known but impressive person of czech catholic church. This priest, dominican, writer and biblicist bravely devoted himself to pastoral activity especially among tramps despite communist persecution and his poor health. He replaced many professions. He worked as a forest worker, archivist or innkeeper. He was sentenced to 18 months in prison for a "abolition of the state supervision over churches". After leaving into disability pension he devoted himself to literary activities and participated in the ecumenical translation of the Bible, especially the Psalms. He was also interested in history. In the nineties, his work about Karlštejn castle was published. He did not have the end of totalitarianism, died on 1 February 1983 at the hospital in Varnsdorf. This work, based on available sources, maps his rich life. Keywords: František Fišer, Štěpán Trochta, tramps, persecution, communism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Josef Hák 6.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Josef Hák 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Josef Hák 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 152 kB