velikost textu

Klášter premonstrátů v Zábrdovicích ve středověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klášter premonstrátů v Zábrdovicích ve středověku
Název v angličtině:
Norbertin Monastery in Zábrdovice in the Middle Ages
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Lukáš Fidrmuc
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Id práce:
193414
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
premonstráti, Zábrdovice, Křtiny, klášter, opat, Brno, středověk
Klíčová slova v angličtině:
norbertines, Zábrdovice, Křtiny, monastery, abbot, Brno, middle ages
Abstrakt:
Anotace Práce si klade za cíl zmapovat počátky působení premonstrátů v Brně a založení kláštera v Zábrdovicích. Autor se zaměřuje na středověkou etapu klášterní historie. Součástí práce je rovněž exkurz o poutním místě Křtiny, jejichž historie je těsně spjata s dějinami kláštera v Zábrdovicích a jejichž toponymum se objevuje brzy po založení kláštera.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis describes the origins of Norbertines in Brno and establishing of a monastery in Zábrdovice. Author focuses on the medieval stage of the monastery's history. Part of the work is also a reference to the pilgrimage site of Křtiny, whose history is connected with the monastery in Zábrdovice and whose name appears soon after the foundation of the monastery.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Lukáš Fidrmuc 587 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Lukáš Fidrmuc 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Lukáš Fidrmuc 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 153 kB