velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplantaci jater

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplantaci jater
Název v angličtině:
The case study of physiotherapy treatment of a patient after liver transplantation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Jelínková
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Bc. Robert Charvát
Id práce:
193343
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
játra, transplantace, cirhóza jater, fyzioterapie
Klíčová slova v angličtině:
liver, transplantation, cirrhosis of the liver, physiotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplantaci jater Autor: Veronika Jelínková Vedoucí práce: Doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, Csc. Cíle: Hlavním cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice transplantace jater a zpracování kazuistiky konkrétní pacientky, která tuto transplantaci podstoupila, včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých cílů, sledování průběhu a zhodnocení efektu terapií. Práce je vypracována z pohledu fyzioterapeuta. Metody: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části – část obecnou (teoretickou) a část speciální (praktickou). V obecné části jsou zpracovány teoretické informace, které se týkají anatomie, fyziologie a patofyziologie jater, zahrnující onemocnění jater, problematiku jaterního selhání a jeho klinický obraz a bližší seznámení s transplantací tohoto orgánu. Veškeré informace jsou zpracovány na základě použití odborné literatury a informačních zdrojů. Ve speciální části je uvedena kazuistika konkrétní pacientky po transplantaci jater a záznam terapií provedených v rámci souvislé odborné praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, realizované v období od 7. 1. do 1. 2. 2019. Výsledky: Výrazné zlepšení svalové síly a celkové kondice pacientky. Velký pokrok zaznamenán při vertikalizaci do sedu, kterou zvládá samostatně. Při stoji a chůze pacientka potřebuje oporu, i to je ale považováno za pokrok s ohledem na pacientčin počáteční stav. Klíčová slova: játra, transplantace, cirhóza jater, fyzioterapie
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient after liver transplantation. Author: Veronika Jelínková Head of the thesis: Doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, Csc. Objectives: The aim of this bachelor thesis is to summarize the theoretical knowledge about the issue: liver transplantation and include an example of physiotherapeutic treatment on specific case of a patient after liver transplantation. The thesis is written from a physiotherapeutical point of view. Methods: The bachelor thesis consists of two parts – theoretical part and special part. The theoretical part contains information about the anatomy, physiology and pathology of the liver, including liver diseases, defect of the liver function and clinical presentation. All of this information was obtained from scientific literature. The special part of this thesis describes the case study of specific patient after liver transplantation. This part was created during my practice in the Institute of Clinical and Experimental Medicine in Prague between 7th January 2019 and 1st February and includes a description of physiotherapeutic care, examinations and therapeutic units.. Results: During therapies, the patient mainly improved muscle strength and overall physical condition. She was able to rise to sitting position without assistance of physiotherapist. Main goal is also ability to stand and walk for short distance with assistance. Keywords: liver, transplantation, cirrhosis of the liver, physiotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Jelínková 2.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Jelínková 848 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Jelínková 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Jelínková 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Robert Charvát 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB